24.11.2017

   Pierwszy raz od osiemdziesiątego dziewiątego roku, od czasu uwolnienia gospodarki od centralnego sterowania, a co za tym idzie także handlu, parlament polski postanawia zakazywać wolnej wymiany dóbr. Tym razem w niedzielę. Tłumacząc to oczywiście wolą związków zawodowych, religijnymi obrządkami i troską o umęczonych sprzedawców, którzy to rozrywają

Czytaj Dalej

Komentarze