„Po prostu bądź” Magdalena Witkiewicz

Możemy się umówić i zawrzeć pewien pakt…
On był miłością jej życia, gdy go zabrakło jej świat runął.
Została pustka i jeszcze ktoś…
W pobliżu zawsze był przyjaciel. Jego przyjaciel, któremu nie wolno było czuć.
Ale możemy się umówić
I zawrzeć pewien paktCZYTAJ DALEJ

Czytaj Dalej

Komentarze