Nolywka z kwiołtkōw maku (Nalewka z płatków maku)

06.06.2021

Łajziōł1 żech na wiosna po polach i te maki polne tak gryfnie2 wyglōndały, że aże mie korciōło3, żeby coś ś nich4 narychtować5. A że lubia […]

Artykuł Nolywka z kwiołtkōw maku (Nalewka z płatków maku) pochodzi z serwisu

Czytaj Dalej

Komentarze